Հաշվապահական հաշվառում

 • Սկզբնական փաստաթղթերի մշակում
 • Հաշվապահական հաշվառում
 • Հարկային բեռի օպտիմալացում
 • Աշխատավարձի հաշվարկում
 • Ֆինանսական արդյունքների հաշվարկում
 • Հարկերի հաշվարկում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում ՊԵԿ, Աշխատանքի տեսչություն, Վիճ. Վարչություն
 • Համախմբված (կոնսոլիդացված) հաշվետվությունների կազմում

Կադրերի հաշվառում

 • Աշխատանքային պայմանագրերի կազմում
 • Աշխատանքային գրանցամատյանների հաշվառում
 • Հրամանների կազմում և հրամանագրքի հաշվառում
 • Աշխատավարձի հաշվարկ և վճարում համաձայն ՀՀ օրենսգրքի
 • Արձակուրդների, վերջնահաշվարկի և նպաստների հաշվարկ, հաշվառում

Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում

«Սմարտ ԷմԹի» ՍՊԸ-ն հաճախորդ ընկերությունների տրամադրած հաշվապահական տվյալների համաձայն կազմում է հաշվետվություններ և ներկայացնում հարկային տեսչություն:

 • ՀՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ կիրառում
 • Հարկերի կարգավորում ըստ օրենսդրության
 • Հարկային օրենսդրության գործնական կիրառում
 • Հարկային մարմինների հետ առաջացող խնդիրների պարզաբանումներ
 • Նախորդ ժամանակահատվածի հաշվապահական հաշվետվությունների վերականգնում
 • Հարկային խորհրդատվություն
 • Ամսական, եռամսյակային կամ տարեկան հարկային հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում
 • Հարկային մարմիններ հանձնելուց առաջ, որոշ առանձին գործարքներից բխող հարկային հետևանքների ուսումնասիրում և պարզաբանում, հարկային պլանավորում
 • Խորհրդատվություն ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների հետ գործարքներից հարկումների և կրկնակի հարկումներից խուսափելու վերաբերյալ

Գտեք մեզ սոցիալական ցանցում

Կապնվել մեզ հետ

Հասցե

ք. Երեւան,  Պուշկին 43 բն. 7

Հեռախոսահամար

(+374 10) 53-12-71
(+374 94) 20-40-17

Էլ. փոստ

smartmt.llc@gmail.com

Copyright © 2011 Smart-MT